Li Jianxin, GZTV Director

Li Jianxin (李建新), director (编导) at GZTV

Li Jianxin (李建新), director (编导) at the GZTV television station, poses at the Guangzhou University of Foreign Studies campus in the Guangzhou Higher Education Mega Center university complex, Xiaoguwei Island, Panyu District, Guangzhou, Guangdong Province, China.